top of page

ABA terapia

Asi najznámejším - aj keď dnes veľmi diskutovaným - terapeutickým prístupom
k deťom s autizmom je ABA terapia - aplikovaná behaviorálna analýza.

Kvalitní čas

Ako funguje

Dnešné terapeutické postupy vrámci ABA terapie sa zakladajú na vypracovaní individuálneho a na dieťa zameraného štrukturovaného programu, po počiatočnej dôkladnej analýze jeho aktuálneho správania. Program rešpektuje schopnosti dieťaťa, ako aj jeho potreby či aktuálnu situáciu rodiny. Následne potom obsahuje nastavenie systému postupných malých krokov na podporu a rozvoj dieťaťa vo všetkých potrebných oblastiach. Tieto kroky sú spracovávané postupne, tak ako to dieťa potrebuje. Jedná sa najmä o kroky na podporu v oblasti komunikácie a reči, podporu pozornosti, imitáciu správania, rozvoj sociálneho správania, rozvoj emocionality, sebaobsluhy, hry a pod.

ABA terapia

ABA terapia verí, že správanie sa dá určitým konaním ovplyvňovať, ak dieťa dostane primeranú spätnú väzbu a ak sa jeho žiadúce správanie posilňuje (povzbudzovaním, pochvalou, oceňovaním, odmenou). Zároveň sa nežiadúce správanie snaží neposilňovať a postupne eliminovať (napr.prejavy agresie, sebapoškodzovania a pod.). Vychádza z vedeckých poznatkov o tom, ako je správanie ovplyvňované prostredím.

Bg2.jpg

Rezervujte si termín

Rezervujte si termín sami alebo to jednoducho nechajte na nás a kontaktujte nás.

bottom of page