top of page

Akcia 9+1 zdarma

Pravidlá promo akcie "9+1 zdarma"

Účelom tohto dokumentu je stanovenie pravidiel akcie "9+1 zdarma" (ďalej len "akcia"). Tieto pravidlá môžu byť zmenené usporiadateľom formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Usporiadateľ akcie

Usporiadateľom akcie je spoločnosť MediPark s.r.o. so sídlom Hlavná 67, 900 42 Miloslavov, IČO 51803615 (ďalej len "usporiadateľ").

2. Základná charakteristika akcie

Každý zákazník, ktorý využije akciu v zariadení MediPark, má možnosť získať prvú službu s 50% zľavou a desiatu službu zdarma spolu s darčekom. 

3. Produkty zaradené do akcie 

    3.1. MediPark: vstupná diagnostika, fyzioterapia dospelý, fyzioterapia dieťa, fyzioterapia pre ženy, bankovanie + mäkké  techniky, prístrojová lymfodrenáž, laser, rázová vlna, ultrazvuková terapia, elektroliečba.

    3.2. BeautyPark: ošetrenie pleti KLASIK, RELAX, KOMPLET, liftingová kozmetická masáž, ošetrenie pleti pre pánov, anti akné ošetrenie, Lash Lift, Laminácia, Odstránenie celulitídy rázovou vlnou, Odstránenie strií

    3.3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v druhu služieb zaradených do akcie

4. Termín a miesto akcie

     4.1. Akcia sa vzťahuje na služby zakúpené a využité v kamennej prevádzke zariadenia MediPark a BeautyPark v čase konania akcie. 

     4.2. Čas konania akcie je od 13.11.2023 do 31.12.2024.

5. Podmienky účasti a pravidlá akcie

     5.1. Účasť sa potvrdzuje používaním označovacej kartičky MediPark alebo BeautyPark, ktorá bude používaná na zapisovanie a sledovanie počtu využitých služieb. 

     5.2. Kartička je neprenosná a zapisovanie využitých služieb je možné len pre jednu osobu na jednej označenej kartičke. 

     5.3. Kombinácia rôznych služieb je možná len v rámci služieb MediPark, respektíve v rámcu služieb BeautyPark. Kombinácia služieb MediPark a BeautyPark na jednej kartičke nie je možná.

     5.4. Desiata služba zdarma je maximálne v hodnote najlacnejšej služby využitej v akcii 9+1 a zapísanej na kartičke. 

     5.5. K desiatej službe zdarma je priradený darček, a to kozmetický produkt pre služby BeautyPark a Ortopedické vložky pre služby Medipark.

6. Záverečné ustanovenia

     6.1. Účasťou na akcii vyjadruje účastník akcie súhlas s pravidlami akcie a zaväzuje sa ich úplne dodržiavať. Usporiadateľ nezodpovedá za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou na akcii. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do predajnej akcie zaradená. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu vylúčiť účastníka akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. V prípade nejasností sa môžete obrátiť na usporiadateľa prostredníctvom emailu: info@medipark.sk

     6.2. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia alebo nesplnenia podmienok stanovených pre získanie 50% zľavy na prvú službu, zdarma desiatu službu a darčeka v akcii. 

Kontaktné údaje:

MediPark s.r.o.

Hlavná 67, 900 42 Miloslavov

www.medipark.sk

Bg2.jpg

Rezervujte si termín

Rezervujte si termín sami alebo to jednoducho nechajte na nás a kontaktujte nás.

bottom of page