top of page

Čo je ortopédia?

Ortopédia je základný medicínsky odbor/Orthos –rovný ,Paidion -dieťa/ spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva všetkých vekových kategórií. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej, protetickej a rehabilitačnej využíva operačné liečebné postupy, ktoré sú v odbore ortopédia dominantné. Jeho pododbormi sú detská ortopédia, ortopedická protetika a traumatológia pohybového aparátu.


Ortopédia sa zaoberá najmä endoprotetikou kĺbov (váhonosných a ostatných), spondylochirurgickou starostlivostou (predovšetkým operáciami deformít, instabilít, nádorov, zápalov, úrazov a riešení poúrazových stavov chrbtice),operáciami vrodených vývojových chýb pohybového ústrojenstva ako aj následkov detskej mozgovej obrny, ošetrovanim úrazov a poúrazových stavov pohybového aparátu s neodkladnou aj plánovanou operatívou s využitím klasických aj artroskopických operačných postupov, zo starostlivosťou o pacientov s nádormi pohybového ústrojenstva, zápalovými ochoreniami pohybového aparátu, komplexnou liečbou pacientov s primárnymi a sekundárnymi artrózami kĺbov, komplexnou ortopedickou prevenciou. Ortopedická starostlivosť prebieha ambulantnou formou, v rámci jednodňovej chirurgie a hospitalizáciou.


Ľudský organizmus by mal fungovať ako harmonický celok, porucha akéhokoľvek systému sa môže prejaviť i poškodením, poruchou pohybového aparátu. Preto ortopéd pri vyšetrovaní pacienta musí zhodnotiť pacienta ako celok a posúdiť , čo by mohlo byt základným ochorením, vyvolávajúcou príčinou a v prípade potreby odoslať pacienta na diagnostiku a liečbu k inému špecialistovi/ chirurgia, úrazová chirurgia, reumatológia, špecializačný odbor fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurológia, neurochirurgia, ortopedická protetika,klinická onkológia, interná medicína, hematológia, infektológia , ORL, gynekológia, urológia, anesteziológiou a intenzívnou medicínou, geriatria,pediatria, rádiológia,klin biochémia, patológia, liečebne, ústavy pre telesne postihnutých, prírodne liečivé kúpele.


Ortopedické ochorenia

Z didaktického hľadiska by sme mohli rozdeliť ortopedické ochorenia do nasledujúcich skupín:

 • systémové ochorenia skeletu,

 • poruchy kostného metabolizmu /osteoporóza, osteomalácia /,

 • vrodené chyby,

 • vrodená dysplázia bedrového kĺbu,

 • artropatie,

 • aseptické kostné nekrózy,

 • ochorenia chrbtice –skolióza,

 • degeneratívne a zápalové ochorenia chrbtice,

 • osteoartróza –degeneratívne ochorenia,

 • reumatické ochorenia v ortopédii,

 • zápalové ochorenia kostí a kĺbov,

 • nádorové ochorenia skeletu,

 • deformity dolných končatín,

 • choroby svalov a šliach,

 • detská mozgová obrna.

Najčastejšie ťažkosti v ambulancii ortopedického lekára

Najčastejšími tažkosťami, s ktorými prichádza dospelý pacient na ortopedickú ambulanciu sú bolesti chrbtice, váhonosných kĺbov i kĺbov horných končatín. Ďalším príznakom je obmedzená hybnosť, opuch, alebo deformita pohybového aparátu. Detský pacient, je odosielaný na ortopedické vyšetrenie najčastejšie pediatrom pre deformity nôh, chrbtice, menej s bolesťami, úrazmi, opuchmi kĺbov.Príčin vzniku ochorení pohybového aparátu je veľké množstvo/ vrodené vady, získané, úrazy …/, často ich môžeme označiť ako „civilizačné ochorenia“,niektoré vieme vyliečiť a zmierniť včasnou diagnostikou a adekvátnou liečbou. Ale je i veľa faktorov, ktoré môže ovplyvniť pacient sám, resp. jeho rodič . Boj s obezitou, správna výživa, životospráva, adekvátna liečba i drobných úrazov., nepreťažovať nevhodne organizmus, správne obúvanie detí, viac pohybu a športu, menej sedenia a elektroniky, včasná diagnostika a liečba iných ochorení. Predovšetkým je dôležité si uvedomiť, že každý je si sám zodpovedný za svoje zdravie i zdravie svojich detí a podľa toho sa i správať.


Comments


bottom of page