top of page

Slovenská neDôvera v zdravotníctvo - prečo nemáme zmluvu s poisťovňou Dôvera.

Veľmi dobrá dostupnosť zdravotnej starostlivosti znamená podľa poisťovne Dôvera čakať 6 týždňov alebo byť samoplatca. Bežný pacient môže s tým len ťažko súhlasiť.


Poistenci Dôvery v okrese Senec to nemajú jednoduché. Majú na výber A) dlho čakať , B) hľadať lekára a cestovať za ním do iných okresov, C) stať sa samoplatcom. Podľa poisťovne to je splnený plán na 1000%. Generálny riaditeľ poisťovne Dôvera sa nedávno vyjadril vo svojom blogu (link tu), že tvrdenie "Zdravotným poisťovniam je jedno, či sa pacienti dostanú k lekárovi, odmietajú uzavrieť zmluvy s ambulanciami, aj keď v okrese žiadna nie je" nemá nič spoločné s pravdou. Naozaj?


Našu ortopedickú ambulanciu sa snažíme dlhodobo zazmluvniť aj v poisťovni Dôvera. Okres Senec má cez 100 000 obyvateľov a 1 (slovom jedného) zazmluvneného ortopéda v meste Senec. Podľa portálu www.mapazdravotnictva.sk, ktorý prevádzkuje Dôvera je pri 100 000 obyvateľoch a 1 ortopédovi dostupnosť VEĽMI DOBRÁ. Viď obrázok.Modelová situácia - ako si žije poistenec Dôvery.


Som poistenec Dôvery, bývam v Miloslavove a potrebujem ortopéda v okrese, kde je veľmi dobrá dostupnosť starostlivosti. Vlakom sa do mesta Senec nedostanem, autobusom jedine prestupom cez okres Dunajská Streda, alebo cez Bratislavu. Musím mať teda auto aby som sa tam dostal. Ale ok, našťastie mám. Objednávam sa, lebo mám už výmenný lístok na môj urgentný ortopedický problém. Najbližší termín: o 6 týždňov. Moje možnosti sú teda si počkať, nájsť lekára v inom okrese - v Bratislave či Dunajská Streda a možno aj Pezinok - tam samozrejme sa taktiež čaká, veď sa nepočíta s obyvateľmi z okolitých okresov v tabuľkách. Alebo sa dostanem k lekárovi tento týždeň, ale jedine ako samoplatca.


Ako je to možné?


Staré dobré tabuľky. Sme jednoducho v zlej tabuľke, v zlom stĺpci. Nie je dôležité či spĺňame podmienky, či je naozaj potreba ambulancie v najrýchlejšie rastúcej oblasti na Slovensku. Dôležité je čo vypľuje tabuľka. Podľa Dôvery je v našom regióne podľa zákona normatív "17,8 lekárskeho miesta, skutočný rozsah zazmluvnených lekárov v rámci špecializovaných ambulancií v odbore ortopédia je v rozsahu 48,64 lekárskeho miesta."


Náhody neexistujú.


Pri žiadosti o zazmluvnenie našej logopedickej ambulancie sme dostali presne takú istú odpoveď. Je to náhoda? Skôr nie. Chýba niečo našej žiadosti? Formálne nie. Nespĺňame zákonné podmienky? Nie. Čakajú naši obyvatelia na vyšetrenia v zazmluvnenej ortopédii a logopédii? Áno. Musia kvôli tomu cestovať desiatky kilometrov? Áno. Má poistovňa zvýšené náklady ak by nás zazmluvnila? Nie. Vznikne škoda / strata poistovni keď zazmluvní našu ambulanciu? Nie. Kde je teda ten háčik?


Aká je budúcnosť?


Ako naznačujú všetky tabuľky - veľmi dobrá. Z pohľadu poisťovne. Upravovať tabuľky poisťovňa určite bude. Bohužiaľ len tie, ktoré riešia prerozdelenie zisku: https://domov.sme.sk/c/23255391/hra-sa-o-176-milionov-eur-kde-skonci-nerozdeleny-zisk-penty-zo-zdravotneho-poistenia.html

Poistenci dôvery budú zatiaľ prispievať k zisku poisťovne z vlastnej výplaty a ak sa chcú dostať k lekárovi v termíne zodpovedajúcom 21. storočiu a veľmi dobrej dostupnosti zdravotnej starostlivosti, tak si aj medzičasom platiť z vlastného vrecka ošetrenia ako samoplatcovia.


V prípade, že máte otázky na Dôveru, tu je kontakt: 0850 850 850 info@dovera.sk

bottom of page